Nhà phố – A Cường

Chủ đầu tư: Đặng văn Cường

Thời gian XD: Năm 2018

Địa điểm XD: TP. Quảng Ngãi

Khởi công: Tháng 4/ 2018

Dự Kiến Hoàn Thành: Tháng 7/ 2018

Đơn vị Thiết kế : Công ty Kiến Trúc Phương Đông

Diện tích XD: 140 m2 Sàn