Nhà Chú CHÍNH– Bình Sơn

Công trình: Nhà ở gia đình

Chủ đầu tư: Nhà chú Công.

Đơn vị TK: Công ty TNHH XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG

Địa điểm XD: Huyện Bình Sơn – Tỉnh Quảng Ngãi.

Diện tích XD: 170m2

Quy mô: 1 tầng

Thời gian XD: Năm 2018